NLENDEIT

Aandoeningen bij honden

Blaas- en/of nierproblemen

Problemen aan de blaas en/of nieren komen frequent voor bij honden. Wanneer uw hond blaas- of nierproblemen heeft, is een gedegen behandeling vereist. Op basis van het onderzoek door de dierenarts is vast te stellen welke specifieke aandoening uw huisdier heeft.

Bij de behandeling speelt voeding veelal een belangrijke rol. Download de brochure om inzicht te krijgen in de oorzaken en behandeling van blaas- en nierproblemen en de rol die TROVET voeding hierin kan spelen.

 

Gewrichtsproblemen

Bij gewrichtsproblemen is een gedegen behandeling belangrijk. De behandeling is er primair op gericht uw huisdier op een zo prettig mogelijke manier actief en pijnvrij te houden. Dit gebeurt meestal door het inzetten van pijnstillende medicatie en het aanpassen van de activiteit. Het voorkomen en behandelen van overgewicht is eveneens van belang. Download de brochure om inzicht in deze aspecten te krijgen en te ontdekken welke rol TROVET voeding of een voedingssupplement hierin kan spelen.

 

Maagdarm- of leverproblemen

Wanneer de dierenarts heeft geconstateerd dat uw hond problemen heeft met de maag, darmen of lever, kunt u de brochure downloaden om meer achtergrondinformatie over deze onderwerpen te verkrijgen. In het eerste deel van deze brochure worden maagdarmaandoeningen behandeld. Het tweede deel omvat de beschrijving van problemen met de lever. Daarnaast vindt u informatie over de rol die TROVET voeding kan spelen bij de behandeling hiervan.

 

Overgewicht

Uzelf of de dierenarts heeft geconstateerd dat uw hond niet optimaal op gewicht is. Download de brochure om te lezen wat onder overgewicht wordt verstaan, wat de oorzaken en de gevolgen kunnen zijn, welke behandelmethoden toe te passen zijn en voornamelijk op welke manier TROVET voeding bijdraagt aan het verminderen en/of oplossen van het overgewicht.

 

Ouderdom

Uw oudere hond bevindt zich in een levensfase waarin andere eisen gesteld worden aan de hoeveelheden voedingsstoffen in de voeding. Dat komt enerzijds doordat de activiteit van uw huisdier afneemt. Anderzijds zorgt het verouderingsproces voor een verminderde vertering van de voeding. Hierdoor verloopt de opname van voedingsstoffen in het lichaam minder optimaal. Voor diverse aandoeningen die bij de oudere hond veelvuldig voorkomen is speciale dieetvoeding ontwikkeld, die klachten kunnen verminderen of soms zelfs oplossen. Download de brochure voor meer informatie over het verouderingsproces bij honden en welke rol TROVET voeding inneemt in het ondersteunen van honden die de seniorenleeftijd bereikt hebben.

 

Herstel

In de periode dat uw hond van een ziekte of operatie herstelt, heeft hij extra zorg en aandacht nodig. Gedurende deze herstelperiode is voeding erg belangrijk. Uw huisdier heeft een andere voedingsbehoefte dan normaal. Herstelvoeding zorgt voor het aanleveren van energie en voedingsstoffen om het herstelproces te optimaliseren. Download de brochure om inzicht te krijgen in de rol die TROVET voeding kan spelen bij het herstel van uw hond.

 

Voedselovergevoeligheid

De dierenarts heeft geconstateerd dat uw hond mogelijk voedselovergevoelig is. Om dit vast te kunnen stellen is een strikt dieet voor uw huisdier noodzakelijk. Download de brochure voor meer informatie over voedselovergevoeligheid, de symptomen en de rol die TROVET voeding kan spelen bij het stellen van de diagnose en het aanpakken van dit probleem.

 

Atopie

De dierenarts heeft huidproblemen bij uw hond vastgesteld. Wanneer een allergie tegen bepaalde stoffen in de omgeving mogelijk de veroorzaker is, wordt dit atopie genoemd. Huidaandoeningen bij huisdieren leiden tot voortdurend krabben, likken en bijten. Dit leidt tot veel stress, ook voor u als eigenaar. De aandoening kan niet worden genezen, maar met de juiste behandeling zijn de symptomen meestal redelijk goed onder controle te houden. Er zijn diverse aandoeningen die vergelijkbare huidklachten kunnen veroorzaken. De behandeling hiervan is echter meestal verschillend. Download de brochure voor meer informatie over atopie, de symptomen, behandeling en op welke manier TROVET voeding kan bijdragen aan het verminderen van de klachten.

 

Gebitsproblemen

Wanneer de dierenarts heeft geconstateerd dat uw hond last heeft van gebitsproblemen, is het belangrijk te weten hoe tandplaque en tandsteen ontstaan en wat hier de gevolgen van zijn voor uw hond. Download de brochure voor meer informatie over het herkennen, het voorkomen en indien nodig het behandelen van gebitsproblemen met behulp van TROVET voeding bij uw hond. Speciale voeding heeft namelijk meerdere voordelen ten opzichte van andere gebitsverzorgende producten.

 

Hartproblemen

Honden met hartproblemen worden steeds vaker in dierenartspraktijken gezien. De redenen hiervoor zijn dat honden steeds ouder worden en dat de diagnostiek al maar beter wordende mogelijkheden biedt om deze aandoeningen op te sporen. Hiernaast neemt ook de populariteit van rassen waarbij hartafwijkingen veelvuldig voorkomen toe. Download de brochure voor meer informatie over verschillende vormen van hartproblemen, de symptomen, behandeling en welke TROVET voeding ondersteuning kan bieden bij honden met hartproblemen.