NLENDEIT

Disclaimer email

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is behoudens voorafgaande toestemming van Netlaa bv niet toegestaan. Ook staat Netlaa bv niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst hiervan. Indien het bovenstaande e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

The information contained in this e-mail is intended solely for the addressee. Disclosure, copying, distribution and / or distribution of this information to third parties, without the prior consent of Netlaa bv, is not allowed. Netlaa bv does not guarantee proper and complete transfer of the content of an e-mail message, nor for the timely receipt thereof. If the above e-mail message is not addressed to you, please kindly and promptly return the e-mail message to the sender and delete all copies.