NLENDEIT
11 mei 2020

Aangepaste treatsgrootte TROVET Multi Purpose Treat (Rabbit) en Multi Purpose Treat (Lamb)

Door een optimalisering van het productieproces is de grootte van de TROVET Multi Purpose Treat (Rabbit) | MRT en de Multi Purpose Treat (Lamb) | MLT gehalveerd. Door dit kleinere formaat kunnen de treats makkelijker bij training worden ingezet, iets waar regelmatig vraag naar is.

De samenstelling en functionaliteit van de treats zijn ongewijzigd.

Om de geadviseerde maximale energiegift aan treats bij alle TROVET treats voor de hond gelijk te trekken, is het voedingsadvies vrijwel gelijk gebleven. Voorheen maakten we hierin onderscheid tussen gevitamineerde en ongevitamineerde treats.

Ingangsmoment:
– De Multi Purpose Treat (Rabbit) | MRT zal vanaf week 21 in aangepast formaat worden uitgeleverd.
– De Multi Purpose Treat (Lamb) | MLT zal vanaf omstreeks week 31 in aangepast formaat worden uitgeleverd.

De betreffende verpakkingen zijn voorzien van een ‘sticker’ om de gebruiker op het aangepaste treatsformaat te attenderen.