NLENDEIT

Wat is K-citraat in Renal & Oxalate?

K-citraat, voluit kaliumcitraat, werkt door verzuring van het bloed tegen te gaan, die vaak ontstaat bij dieren met een verminderde nierfunctie. Citraat kan met calcium binden en voorkomt dat oxalaat met calcium bindt in de urine.