NLENDEIT

Is TROVET Rabbit ook geschikt voor drachtige/zogende konijnen?

Het verschil in nutritionele behoeften van een drachtig konijn en van een niet drachtig konijn zijn gering. TROVET Rabbit is dan ook geschikt voor drachtige konijnen, door simpelweg de verstrekte hoeveelheid te verhogen.

Een zogend konijn heeft verhoogde nutritionele behoefte, waarin TROVET Rabbit niet voorziet. Het product is in dit geval niet toereikend en dient aangevuld te worden. Overleg hierover met uw dierenarts.