NLENDEIT

Is het absorptie zakje dat in de Unique Protein Treat zit, direct gevaarlijk voor de gezondheid van de hond als het wordt opgegeten?

De inhoud van het zakje “Oxygen Absorber” is niet direct gevaarlijk voor de gezondheid van de hond als het zakje opgegeten wordt. De inhoud bestaat uit actieve koolstof met ijzerpoeder (een soort laxeermiddel). Bij inslikken van het zakje is het advies om de hond extra te laten drinken. Uiteraard is het beter om te voorkomen dat de hond het zakje opeet.