NLENDEIT

Aandoeningen bij katten

Blaas en/of nierproblemen

Problemen aan de blaas en/of nieren komen frequent voor bij katten. Wanneer uw kat blaas- of nierproblemen heeft, is een gedegen behandeling vereist. Op basis van het onderzoek door de dierenarts is vast te stellen welke specifieke aandoening uw huisdier heeft.

Bij de behandeling speelt voeding veelal een belangrijke rol. Download de brochure om inzicht te krijgen in de oorzaken en behandeling van blaas- en nierproblemen en de rol die TROVET voeding hierin kan spelen.


Nierproblemen

Chronisch nierfalen is een veelvoorkomende aandoening bij katten die ouder worden. Bij chronisch nierfalen is volledig herstel van de nieren niet mogelijk. Wel is het ziekteverloop te vertragen met speciale dieetvoeding.

Download de brochure om inzicht te krijgen in de oorzaken en behandeling van nierproblemen en de rol die TROVET voeding hierin kan spelen.


Gewrichtsproblemen

Bij gewrichtsproblemen is een gedegen behandeling belangrijk. De behandeling is er primair op gericht uw huisdier op een zo prettig mogelijke manier actief en pijnvrij te houden. Dit gebeurt meestal door het inzetten van pijnstillende medicatie en het aanpassen van de activiteit. Het voorkomen en behandelen van overgewicht is eveneens ben belang. Download de brochure om inzicht in deze aspecten te krijgen en te ontdekken welke rol een voedingssupplement hierin kan spelen.

 

Maagdarm- of leverproblemen

Wanneer de dierenarts heeft geconstateerd dat uw kat problemen heeft met de maag, darmen of lever, kunt u de brochure downloaden om meer achtergrondinformatie over deze onderwerpen te verkrijgen. In het eerste deel van deze brochure worden maagdarmaandoeningen behandeld. Het tweede deel omvat de beschrijving van problemen met de lever. Daarnaast vindt u informatie over de rol die TROVET voeding kan spelen bij de behandeling hiervan.

 

Overgewicht

Uzelf of de dierenarts heeft geconstateerd dat uw kat niet optimaal op gewicht is. Download de brochure om te lezen wat onder overgewicht wordt verstaan, wat de oorzaken en de gevolgen kunnen zijn, welke behandelmethoden toe te passen zijn en voornamelijk op welke manier TROVET voeding bijdraagt aan het verminderen en/of oplossen van het overgewicht.

 

Ouderdom

Uw oudere kat bevindt zich in een levensfase waarin andere eisen gesteld worden aan de hoeveelheden voedingsstoffen in de voeding. Dat komt enerzijds doordat de activiteit van uw huisdier afneemt. Anderzijds zorgt het verouderingsproces voor een verminderde vertering van de voeding. Hierdoor verloopt de opname van voedingsstoffen in het lichaam minder optimaal. Voor diverse aandoeningen die bij de oudere kat veelvuldig voorkomen is speciale dieetvoeding ontwikkeld, die klachten kunnen verminderen of soms zelfs oplossen. Download de brochure voor meer informatie over het verouderingsproces bij katten en welke rol TROVET voeding inneemt in het ondersteunen van katten die de seniorenleeftijd bereikt hebben.

 

Herstel

In de periode dat uw kat van een ziekte of operatie herstelt, heeft hij extra zorg en aandacht nodig. Gedurende deze herstelperiode is voeding erg belangrijk. Uw huisdier heeft een andere voedingsbehoefte dan normaal. Herstelvoeding zorgt voor het aanleveren van energie en voedingsstoffen om het herstelproces te optimaliseren. Download de brochure om inzicht te krijgen in de rol die TROVET voeding kan spelen bij het herstel van uw kat.

 

Voedselovergevoeligheid

De dierenarts heeft geconstateerd dat uw kat mogelijk voedselovergevoelig is. Om dit vast te kunnen stellen is een strikt dieet voor uw huisdier noodzakelijk. Download de brochure voor meer informatie over voedselovergevoeligheid, de symptomen en de rol die TROVET voeding kan spelen bij het stellen van de diagnose en het aanpakken van dit probleem.